We merken dat er heel wat vragen zijn rond vaccinatie tegen COVID-19. We hopen dat u op deze pagina de nodige antwoorden kan vinden.

  • Waarom vaccineren

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de Covid-19 pandemie achter ons te kunnen laten. Vaccinatie is de efficiëntste manier om ziekte te voorkomen. Een vaccin beschermt je dus als individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, is een ganse gemeenschap beschermd.  Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit om controle op het virus te krijgen. 

  • Veiligheid & werking

Vaccins worden beoordeeld op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid alvorens het op de markt komt. Het Covid vaccin kon zo snel ontwikkeld worden omdat Covid dossieren voorrang kregen bij verschillende instanties zoals het ethisch comité, FDA, EMA, FAGG ...

Het Covid vaccin is een mRNA vaccin. Het RNA dat wordt toegediend zorgt er voor dat we zelf een eiwit gaan aanmaken (het S-eiwit, dat zich op het oppervlak van het covid-19 virus bevindt), waartegen ons lichaam dan antistoffen gaat vormen.

Na vaccinatie is na 14 dagen de werkzaamheid 90% en na toediening van de tweede dosis 95%

Mogelijke nevenwerkingen zijn de klassieke lokale effecten zoals pijn, roodheid of zwelling thv. de plaats van de injectie. 

Zwangerschap? De Hoge Gezondheidsraad (HGR)

***in opmaak***

  • Contra-indicaties

  • Fabels & Feiten